Tøyen Unlimited

Postadresse:
Aktivitetshuset K1
Tøyen Unlimited
Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norge

Besøksadresse:

Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norge

Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer på Tøyen gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring.