Samarbeid

Finner du glede og entusiasme i å kunne dele av dine erfaringer og kompetanse?

Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer på Tøyen gjennom sosialt entreprenørskap med lokal forankring.

Tøyen Unlimited tror på sosial verdiskaping ved å gi lokale beboere mulighet til å prøve, gjøre og bygge egne løsninger på sosiale utfordringer.

Lokale beboere støttes til å etablere bærekraftige virksomheter som prioriterer det sosiale formålet og dokumenterer resultatene av den sosiale verdien virksomheten har tilført samfunnet. Virksomheten skal også være økonomisk bærekraftig.

Støtt oss

Unlimited støtter ildsjeler med innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer på Tøyen gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring.

Vi kan love deg at du blir inspirert av engasjementet og ideene som våre sosiale entreprenører har for sitt lokalsamfunn.

Tøyen Unlimited har en rekke metoder og verktøy for å sikre ivaretakelse av Unlimiterne. Dette inkluderer den personlige oppfølgingen fra støttespiller og mentor, å tilrettelegge for en sosial og faglig infrastruktur, samt kompetanseutvikling.

Ta gjerne kontakt hvis du vil komme på et av våre arrangementer, bli en mentor, eller samarbeide på prosjekter i offentlig eller privat sektor.